Geri
  • Görevimiz; kuruluşların ihtiyaç duyduğu çevre ölçüm hizmetlerini, ilgili metotların ön gördüğü şartları sağlayarak, gerçekleştirmek.
  • Tarafsızlık ve gizlilik ilkesine uymak.
  • TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında oluşturulan yönetim sisteminde, bu standardın gerekliliklerine uyarak, müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına yetkin olarak hizmet vermek.
  • Bize göre kalite; sorumluluklarımızı yerine getirirken doğru şeyi, doğru zamanda, doğru yapmak için gerekli olan en önemli araçtır.
  • Tüm laboratuvar personelinin kalite dokümanlarını öğrenmelerini ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmelerini sağlamak.
  • Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlamak.
  • Personelimizin sürekli eğitimini sağlayarak, teknolojik gelişmeleri takip etmelerini desteklemek.
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için; düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirmek ve müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek.
  • Kalite sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermek.