Hakkımızda

Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER); Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla kurulmuştur.

Bölgesel Analiz Laboratuvarının kurulmasındaki amaç; “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi’ne” katkı sağlamaktır.

Merkez;

 • Teknoloji gelişimine/transferine yardımcı olmak,
 • Bölgenin akredite laboratuvar ihtiyacını karşılamak,
 • Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve üniversitede ki araştırmacıların AR-GE çalışmalarının gerçekleştirmesi için zemin hazırlamak,
 • Bölgedeki sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve tarım faaliyetlerine ait atıkların analizlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan analizlerin yerinde ve zamanında yapılarak, sanayinin ve yerel yönetimlerin zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamasına katkıda bulunmak,
 • Bölge sanayinde çevre farkındalığını canlandırarak, çevreye zararsız üretim teknolojilerinin kullanılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevmer, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar ve hem üniversitemizin hem de diğer üniversite araştırmacılarının bilimsel araştırmaları için ulusal ve uluslar arası metotlar ile modern analiz cihazlarımız kullanılarak yardımcı olmayı hedeflemektedir.

0
Projects completed
0
Cup of coffee
0
Satisfied clients
0
Nominees winner

Hakkımızda

Duyurular

Kalite Politikamız

 • Görevimiz; kuruluşların ihtiyaç duyduğu çevre ölçüm hizmetlerini, ilgili metotların ön gördüğü şartları sağlayarak, gerçekleştirmek.
 • Tarafsızlık ve gizlilik ilkesine uymak.
 • TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında oluşturulan yönetim sisteminde, bu standardın gerekliliklerine uyarak, müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına yetkin olarak hizmet vermek.
 • Bize göre kalite; sorumluluklarımızı yerine getirirken doğru şeyi, doğru zamanda, doğru yapmak için gerekli olan en önemli araçtır.
 • Tüm laboratuvar personelinin kalite dokümanlarını öğrenmelerini ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmelerini sağlamak.
 • Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği sağlamak.
 • Personelimizin sürekli eğitimini sağlayarak, teknolojik gelişmeleri takip etmelerini desteklemek.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için; düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirmek ve müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek.
 • Kalite sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermek.

Misyon & Vizyon

Misyon

ÇEVMER,  çevre ile ilgili tüm analizlere ve AR-GE projelerine cevap vermek, su ve atık yağ analizleri yapılarak kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. ÇEVMER  güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunarak  etik kurallar ile çalışan bir merkezdir.

 

Vizyon

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin  kalkınmasına katkıda bulunan,  ulusal ve uluslar arası boyutta tanınan ve dünyada saygın, bölgesinde yönlendirici ve sektöründe lider bir merkez olarak sürekli büyümeyi hedeflemektedir.

Laboratuar

Çevmer alt birimden oluşmaktadır.

Cihazlar

Cihazlar

Analiz Listesi

Analiz

Referanslar