Geri

Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER); Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla kurulmuştur.

Bölgesel Analiz Laboratuvarının kurulmasındaki amaç; “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi’ne” katkı sağlamaktır.

Merkez;

  • Teknoloji gelişimine/transferine yardımcı olmak,
  • Bölgenin akredite laboratuvar ihtiyacını karşılamak,
  • Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve üniversitede ki araştırmacıların AR-GE çalışmalarının gerçekleştirmesi için zemin hazırlamak,
  • Bölgedeki sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve tarım faaliyetlerine ait atıkların analizlerinin yapılmasını sağlamak,
  • Sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan analizlerin yerinde ve zamanında yapılarak, sanayinin ve yerel yönetimlerin zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamasına katkıda bulunmak,
  • Bölge sanayinde çevre farkındalığını canlandırarak, çevreye zararsız üretim teknolojilerinin kullanılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevmer, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar ve hem üniversitemizin hem de diğer üniversite araştırmacılarının bilimsel araştırmaları için ulusal ve uluslar arası metotlar ile modern analiz cihazlarımız kullanılarak yardımcı olmayı hedeflemektedir.